0
LAIMĖJIMO PROCENTAS
Niekada nebūna vienodų bylų. Per ilgametę patirtį mūsų komandai teko atstovauti klientus šimtuose bylų, ginčų ir derybų, tačiau kiekvienas atvejis – individualus. LUXLEX advokatai – savo sričių ekspertai, priimantys bet kokius iššūkius ir visada siekiantys vienintelio tikslo – laimėti.
 
APGYNĖME KLIENTĄ BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE PAGAL BK 213 str. 2 d.

2022-10-13

Visi norime tapti turtingais. Pagaminimas, klastojimas, importavimas, eksportavimas, gabenimas bei realizavimas didelio kiekio arba didelės vertės netikrų ar suklastotų Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje dar neišleistų pinigų arba vertybinių popierių yra tikrai prastas pasirinkimas ir aukso puodo nesukraus, o greičiau užtrauks laisvės atėmimo bausmę nuo trejų iki dešimties metų.
Mūsų Klientas kreipėsi į mus, kai dar nebuvome subūrę Luxlex komandos. Bylą teko perimti iš kito gynėjo bei taisyti tam tikras procesines klaidas. Labai retais atvejais taip darome, nes yra apsunkinamas darbas rengiant strategijas, o tai lemia išaugusią paslaugų kaina Klientui. Tačiau, būtent ši byla ir Kliento atkaklumas paskatino imtis šio iššūkio. Susipažinę su medžiaga, nusprendėme rinkti savo įrodymus. Šis veiksmas reikalavo ypatingo operatyvumo, nes iš visų pusių spaudė terminai. Vienas iš įrodymų, kurį praleido buvęs gynėjas buvo esminis – sėkmingai pavyko perkvalifikuoti Kliento veiką į „lengvesnę ir palankesnę“ ir bausmės neteks atlikti įkalinimo įstaigoje.

 

teisines paslaugos, netikri pinigai
teisines paslaugos, darbo teise
SUDARYTA SUTARTIS APSAUGOJO DARBDAVĮ

2022-08-01

Materialinės atsakomybės sutartis – susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo dėl materialinių turtų, su kuriais dirba darbuotojas, atsakomybės.
Dažnu atveju įmonės apie tokią sutartį nežino arba paruošia ją ne pakankamai išsamią. Būtent materialinės atsakomybės sutartis turi būti parengta visiškai individualiai, netaikant visiems darbuotojams vienodo šablono, nes darbuotojui sugadinus, pametus ar kitaip „pradanginus“ darbdavio suteikiamą turtą tiesioginėms pareigoms atlikti, reikia įrodinėti ne tik patį turto sugadinimo ar „pradanginimo“ faktą, tačiau ir kitas aplinkybes.
Mūsų komandos teisininkai, dar prieš susiburdami į bendrą Luxlex komandą, prieš 2 metus kliento įmonės darbuotojams rengė šias sutartis. Atsimename, kaip per savaitę turėjome parengti daugiau nei 50 materialinės atsakomybės bei kitų klientui reikalingų dokumentų projektų, tačiau būtent materialinės atsakomybės sutartys, praėjus nemažai laiko, padėjo klientui išsaugoti 15 000 Eur.
Kliento gamybos įmonėje dirbantis darbuotojas dėl savo kaltės nepataisomai sugadino vieną iš įrenginių, kuris pagal abiejų šalių susitarimą buvo darbuotojo atsakomybėje. Kaip dažniausiai ir būna, darbuotojas nesutiko taikiai vykdyti sutarties sąlygų.
Mūsų klientui paskambinus, šią situaciją pradėjo spręsti nedelsiant ir per du mėnesius laiko, sėkmingai apgynėme kliento interesus bei priteisėme 15 000 Eur žalą!
APGYNĖME KLIENTO INTERESUS DĖL PARDUOTO AUTOMOBILIO DEFEKTŲ

2022-07-13

Dažnai pirkėjai piktnaudžiauja savo teisėmis dėl nusipirkto automobilio grąžinimo arba dėl vėliau atsiradusių defektų bei gedimų taisymo kaštų perleidimo pardavėjui.
Mūsų klientas kreipėsi, kai pardavęs automobilį, po 3 mėnesių sulaukė skambučio iš asmens, pirkusio jo automobilį. Mūsų advokatams sėkmingai pavyko apginti kliento interesus. Teismų praktika numato, kad tokiais atvejais, kai po automobilio įsigijimo atsiranda defektai, esminis kriterijus yra tų defektų matomumas pirkimo metu bei jų esmė. Esminiais defektais yra laikomi tokie gedimai ar trūkūmai, kurie neleidžia tinkamai eksploatuoti automobilio – variklio defektai, pavarų dežės bei kitų įrenginių bei detalių defektai, kurie neleidžia tinkamai naudotis įsigyta preke pagal paskirtį. Šiuo atveju, klientui pardavus automobilį, po 3 mėnesių sugedo variklis. Tai yra esminis defektas, tačiau Luxlex pavyko įrodyti, jog šio automobilio pardavimo metu variklio defekto nebuvo, jis atsirado po pirkėjo įsigijimo ir netinkamo eksploatavimo. Šiems įrodymams surinkti prireikė daug pastangų, nes tokiose situacijoje yra labai svarbus ir kitų asmenų sąžiningumas bei noras padėti rasti tiesą bei atstatyti teisybę. Taip pat, pirkėjas reiškė ir kitas pretenzijas dėl automobilio defektų, tačiau jie buvo neesminiai, netrukdantys pagal paskirtį naudotis automobiliu bei atsižvelgiant į automobilio metus ir ridą – tai buvo naturalūs nusidevėjimo požymiai.
Tokio pobūdžio ginčai nėra sunkūs, tačiau reikalaujantys daug pastangų kontaktuojant su kitais asmenimis, galinčiais pateikti įrodymus. Visada raginame klientus parduodant ar perkant bet kokį turtą labai gerai įsiskaityti į sutartį, o esant galimybei, visada paprašyti profesionalų pagalbos ją rengiant.
Puikiai parengta pirkimo-pardavimo ar bet kokio tipo sutartis sutaupys ne tik pinigus, bet ir Jūsų laiką!
 
teisines paslaugos, automobilio pardavimas, automobilio defektai
finansu teise
MŪSŲ KLIENTAS BUVO ATLEISTAS NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS PAGAL LR BK 223 STR. 1 D. PAGAL LAIDAVIMĄ

2022-07-06

Apkaltinamasis nuosprendis atneša žalą ne tik reputacijai, tačiau šiuo atveju gali apriboti laisvę 2 metams.
Finansinių dokumentų ir registrų saugojimas yra ypač svarbus, nes šie dokumentai įrodo ir pagrindžia asmens veiklą, turtą, kapitalą bei įsipareigojimus.
Tokio tipo bylos reikalauja ne tik patirties, tačiau ir ypatingo kruopštumo bei nuoseklumo. Strategijos parengimas yra vienas esminių kriterijų, kuris lemia tolimesnę bylos eigą, nes menkiausia klaida pasirengime – kainuoja itin skaudžiai. Taip pat, nemažiau svarbu yra pasitikėjimas tarp mūsų komandos ir kliento, partnerių bendradarbiavimas ir komandinis darbas.
Atkaklaus ir kruopštaus darbo dėka mūsų komanda džiaugiasi, galėdama pranešti, jog sėkmingai surinkus reikiamą bylai medžiagą bei svarbią informaciją, klientas buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą bei išvengė laisvės atėmimo bausmės.

LUXLEX 2022 m. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.