ADVOKATŲ PASLAUGOS

TEISININKŲ PASLAUGOS

VERSLO

KLIENTAMS

PADĖSIME ĮVEIKTI TEISINIUS LABIRINTUS

ADVOKATŲ PASLAUGOS

TEISININKŲ PASLAUGOS

TEISINĖ KONSULTACIJA

Kiekvienos problemos sprendimas prasideda nuo situacijos analizavimo ir vertinimo. Profesionalių teisininkų ir advokatų pagalba ieškant atsakymų į kylančius klausimas – pirmas žingsnis link savo teisių ir interesų apsaugos įgyvendinimo.
Luxlex Law komanda yra pasiruošusi atsakyti į Jūsų teisinius klausimus bei padėti rasti geriausią sprendimo būdą!
Teisines konsultacijos yra teikiamos:
Žodžiu – pokalbio metu yra išanalizuojama problema, įvertinama rizika, tiesiogiai atsakoma į kylančius klausimus bei patariamas geriausias veiksmų planas Jūsų tikslui pasiekti.
Raštu – esant ginčui tarp šalių, raštiškai išanalizuojame situaciją, ją įvertiname bei pateikiame šalims išaiškintas jų teises, pareigas bei ginčo sprendimo būdą.

 

Teisinės konsultacijos (be raštiško situacijos vertinimo) kaina 100 eurų/ 1 val.

Teisinės konsultacijos (raštiškas situacijos analizavimas) kaina 150 eurų/ 1 val.

ATSTOVAVIMAS

Luxlex Law aukščiausios kvalifikacijos advokatai ir teisininkai atstovauja fizinius ir juridinius asmenis valstybinėse institucijose bei visų instancijų teismuose. Mūsų atstovavimo tikslas yra ginti Jūsų pažeistas teises, užtikrinti sklandžią procesų eigą, išvengiant visų įmanomų žalų bei išlaikyti visišką Jūsų konfidecialumą.
Gindami Jūsų pažeistas teises ir interesus, užtikriname konfidencialumą ir Jūsų lūkesčių įgyvendinimą, išvengdami visų įmanomų žalų ar kitų neigiamų padarinių.

Kaina yra skaičiuojamą už projektą individualiai (ikiteisminis tyrimas, atstovavimas teisme ar kitoje institucijoje ir pan.).

Dokumentų rengimas

Luxlex advokatai ir teisininkai rengia dokumentus:
 • Ieškiniai;
 • Priešieškiniai;
 • Atsiliepimai į ieškinį arba priešieškinį;
 • Dublikai/triplikai;
 • Pareiškimai dėl sprendimo už akių priėmimo;
 • Preliminarūs teismo sprendimai (naudojant dirbtinio intelekto sistemą);
 • Apeliaciniai skundai;
 • Kasaciniai skundai;
 • Verslo projektai ir planai;
 • Susitarimai;
 • Sutartys;
 • Konfidencialumo sutartys;
 • Strategijos;
 • Kiti dokumentai.

Kaina yra skaičiuojama atsižvelgiant į dokumento projekto individualumą ir reikiamų lapų skaičių.

Sutartys - nuo 150 eurų iki 300 eurų.

Darbo sutartis - 50 eurų.

Konfidencialumo sutartys - nuo 180 eurų iki 250 eurų.

Susitarimai - nuo 80 eurų iki 130 eurų.

Procesiniai dokumentai (jeigu bylą atstovauja ne mūsų advokatai) – nuo 180 eurų.

Preliminarūs teismo sprendimai (naudojant dirbtinio intelekto sistemą, tikslumas 87,3 %, naudojama tik itin sunkiose bylose) – 940 eurų.

Kiti dokumentai (kurių kainos nėra išvardintos) – nuo 184 eurų iki 350 eurų.

Teisinių paslaugų abonementas

Luxlex  teikia Teisinio paslaugų abonemento paslaugas. Teisinis įmonės administravimas yra vienas pagrindinių kriterijų, siekiant ne tik padidinti įmonės pelną, sudaryti gerą įspūdį, tačiau išvengti neplanuotų nuostolių ar baudų.
Geras verslininkas nebūtinai yra geras teisininkas, todėl Luxlex teikiama Teisinio abonemento paslauga yra geriausias būdas plėsti verslą ir išvengti nuostolių ar baudų.
 
Kuo geriau Luxlex Teisinių paslaugų abonementas, nei teisininkas, dirbantis pagal darbo sutartį?
 • Luxlex bendradarbiavimas yra visos komandos darbas. Tai reiškia, kad vietoje vieno teisininko, Jūsų dokumentai bei įmonės teisinė pusė bus tvarkoma visos profesionalų komandos, kuri specializuojasi verslo, darbo, įmonių teisės srityse.
 • Luxlex Teisinių paslaugų abonementą vykdanti komanda yra mobili – mums nesvarbu miestas, operatyviai dokumentus pristatome tiek nuotoliniu būdu, tiek gyvai (visoje Lietuvoje).
 • Luxlex  klientus aptarnauja 24/7, tai reiškia, jog Jūsų dokumentai bus pradėti rengti iškarto, o prireikus konsultacijos teisiniais klausimais – skambinti galite bet kada!
 • Luxlex teisinių paslaugų abonemento paslaugą atlieka profesionali ir didelė teisininkų bei advokatų komanda, o paslaugų įkainis – mažesnis nei teisininko darbo užmokestis.
 • Pasirinkus pilniausią teisinių paslaugų abonemento paslaugą – personalo paieška ir atranka yra įskaičiuota į kaina, todėl Jūs sutaupote tiek įmonės kaštus, tiek laiką, nes galite atlikti tiesioginį savo darbą, o personalu ir įmonės teisiniu reguliavimu – pasirūpiname mes.
 • Luxlex  pilniausiame teisinių paslaugų abonemente, visos paslaugos yra įskaičiuotos!
 
Luxlex  teisinių paslaugų abonemente (pasirinkus tik personalui), papildomos paslaugos yra apmokestinamos.
 
Į Teisinių paslaugų abonementą (pilną paketą) įskaičiuota:
 • Neribotas sutarčių ir dokumentų rengimas.
 • Konsultavimas sutarčių ir dokumentų (įmonės vidinių ir išorinių) klausimais.
 • Sutarčių ir dokumentų (įmonės vidinių ir išorinių) nuolatinė priežiūra.
 • Reikalingų darbuotojų paieška ir atranka.
 • Darbuotojų įdarbinimas (darbo sutartis, įsakymas, nekonkuravimo aktas, materialinės atsakomybės sutartis, med. knygelė, prašymai (priimti į darbą, pervesti darbo užmokestį į nurodytą banko sąskaita, mokėti darbo užmokestį 1 arba 2 kartus), pareigybės sudarymas ir aprašymas, darbuotojo bylos sudarymas ir vedimas).
 • 1 kartą per mėnesį atliekama darbuotojų patikra (esant poreikiui): apklausiami klientai, vedama statistika, pateikiamos rekomendacijos dėl personalo gerinimo, išvados, esant poreikiui, keičiama personalo tvarka ir vidiniai dokumentai.
 • Dalyvavimas susitikimuose su partneriais (esant poreikiui).
 •  Neribotas konsultavimas visais teisiniais klausimais.
 •  Juridinio asmens atstovavimas visose institucijoje ir visų instancijų teismuose (mėnesį, kai yra reikalingas atstovavimas, prie kainos yra priskaičiuojamas 270 eurų mokestis).
 • 1 kartą per kalendorinius metus yra pateikiama rekomendacija dėl Juridinio asmens verslo strategijos tobulinimo bei plėtros.
 • Esant poreikiui, visų dokumentų pristatymas tą pačią dieną į Juridinio asmens buveinę, atvykimas nedelsiant dėl konsultacijų.
 • Esant poreikiui, visų dokumentų pristatymas nuotoliniu būdu, konsultavimas online nedelsiant.
 
Į Teisinių paslaugų abonementą (personalui) įskaičiuota:
 • Konsultavimas personalo klausimais.
 • Personalo dokumentų ir bylų nuolatinė priežiūra.
 • Personalo (asmens) bylų perėmimas ir priežiūra.
 • Darbuotojų įdarbinimas (darbo sutartis, įsakymas, nekonkuravimo aktas, materialinės atsakomybės sutartis, med. knygelė, prašymai (priimti į darbą, pervesti darbo užmokestį į nurodytą banko sąskaita, mokėti darbo užmokestį 1 arba 2 kartus), pareigybės sudarymas ir aprašymas, darbuotojo bylos sudarymas ir vedimas).
 • 1 kartą per mėnesį atliekama darbuotojų patikra (esant poreikiui): apklausiami klientai, vedama statistika, pateikiamos rekomendacijos dėl personalo gerinimo, išvados, esant poreikiui, keičiama personalo tvarka ir vidiniai dokumentai.
 • Bendravimas ir kontaktavimas su darbuotojais.
 • Esant poreikiui, personalo dokumentų pristatymas tą pačią dieną į Juridinio asmens buveinę, atvykimas nedelsiant dėl konsultacijų personalo klausimais.
 • Esant poreikiui, personalo dokumentų pristatymas tą pačią dieną ir konsultacijos personalo klausimais online.

Kaina yra apskaičiuojama pagal įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių.

Teisinių paslaugų abonementas (pilnas paketas) - nuo 1500 eurų iki 2000 eurų / mėn.

Teisinių paslaugų abonementas (personalui) - nuo 1000 eurų iki 1500 eurų / mėn.

SUSISIEKTI

Facebook
LinkedIn
Email

TURITE KLAUSIMŲ?